วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วิธีใช้งานเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ Windows 7 !!

เอา User Account Control (UAC) ใน Windows 7 ออก

ใครลำคานตอนที่เราลงโปรแกรม หรือปรับแก้ไขอะไร มันจะมี popup ขึ้นมาเสมอ

แก้โดย
1. ไปที่ Start Menu > Control Panel > User Accounts and Family Safety > User Account > Change User Account Control Setting
2.ปรับขีดไปล่างสุดครับ > OK
เพิ่มความเร็วในการบูตให้กับ Windows 7

win7 เป็น OS ที่ออกแบบให้ใช้กับ CPU หลายคอร์แต่ส่วนใหญ่ค่า default ของมันจะตั้งไว้ที่ 1 คอร์
ถ้า CPU เรามีหลายคอร์ เราก็สามารถแก้ไขให้มันเพิ่มความเร็วในการบู๊ตได้โดย

1.start > พิม msconfig กด enter
2.ที่หน้าต่าง System Configuration ให้ไปที่แท๊บ Boot และคลิกที่ Advanced options…
3. ที่หน้งต่าง Boot Advanced Options ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Number of processors CPU มีกี่คอร์ ก็เลือกไป แต่ผมมี 4 อิอิ
4. OK > OK ลอง restart เครื่อง ดูผลออกมาว่าเร็วแค่ไหนมาเช็คกันว่า Windows 7 ของท่าน ใช้เวลาในการ Restart นานแค่ไหน

เปิด notepad ก๊อบปี้ข้างล่าง
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim Wsh, Time1, Time2, Result,
PathFile, MsgResult, MsgA, AppName, KeyA, KeyB, TimeDiff
MsgA = "Please
close all running applications and click on OK."
KeyA =
"HKEY_CURRENT_USER\Software\RestartTime\"
KeyB =
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\RestartTime"
AppName = "Restart-Time"
Set Wsh = CreateObject("WScript.Shell")
PathFile = """" & WScript.ScriptFullName & """"
Result =
wsh.RegRead(KeyA & "Times")
if Result = "" then
MsgResult = Msgbox
(MsgA, vbOKCancel, AppName)
If MsgResult = vbcancel then WScript.Quit
Wsh.RegWrite KeyA & "Times", left(Time,8), "REG_SZ"
Wsh.RegWrite
KeyB, PathFile, "REG_SZ"
Wsh.Run "cmd /c Shutdown -r -t 00", false, 0
else
Wsh.RegDelete KeyA & "Times"
Wsh.RegDelete KeyA
Wsh.RegDelete KeyB
TimeDiff = DateDiff("s",Result,left(Time,8))
MsgBox "Your computer restarts in " & TimeDiff & " seconds",
VbInformation, AppName
end if
wscript.Quitเซฟเป็นชื่อไรก็ได้ แต่นามสกุลต้องเป็น XXX.VBS
XXX นี่คือชื่อที่คุณตั้ง

กดเข้าไป กด OK
เอา Quick Launch Toolbar คืนมา

1.คลิกขวาที่ Taskbar เลือก Toolbar > New Toolbar
2.จะมีหน้าต่าง New Toolbar - Choose a folder ในช่อง Folder
3.ใส่ %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch แล้วกดที่ Select Folder
4.จบ
ซ่อนไดร์ฟ media ที่ไม่ใช้ออกไป

1.กด start > พิม Folder options กด enter ตรงช่อง search.....
2.แถบ view ติ๊กถูกที่ Hide empty drives in the Computer folder

Sticky Note สำหรับคนขี้ลืม

เป็นโน๊ตที่แปะไว้เตือนความจำ

Start > All Programs > Accessories > Stricky Notes

จะเพิ่มกระดาษก็คลิกที่เครื่อง +
เพิ่มคำสั่ง Copy to , Move to.. ให้เมนูคลิกขวา

เปิด notepad ก๊อบปี้Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy
To]

="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move
To]

="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"เซฟเป็น นามสกุล XXX.reg

เอา Menu Bar ใน Windows Explorer ออกมา

ใน win7 จาซ่อนไว้ เอาออกมาโดย

กด atl ครับ
หรืออยากให้มันโชว์ตลอด
1.start > พิม Folder options กด enter
2. แถบ view
3.ติ๊กถูกที่ Always Show Menus แล้วคลิก OK
เอา IE8 ออกไป

1.start > พิม Turn Windows features on or off กด enter
2.เลื่อนหา IE8 เอาเครื่องหมายถูกออก > OK > restart
ซ่อน Drive letters ออก

โดยปกติ win7 จะมีการแสดงไดร์ฟ c d e f ...... ถ้าคุณไม่ชอบให้มันออกมา มีแต่ชื่อที่คุณตั้งไว้ ก็เอาออกโดย

start > พิม Folder options กด enter
แถบ view
หา Show drive letters ให้เอาเครื่องหมายถูกออกยกเลิกการ Restart เมื่อ Windows Update

ปิดการทำงานนี้ได้โดย

Start > พิม gpedit.msc แล้ว
ที่หน้าต่าง Group Policy ให้ไปตามนี้
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update
ที่ด้านขวา หา No auto-restart with logged on users for scheduled automatic update installations แล้วดับเบิ้ลคลิกที่นี่
เลือก Enabled กด OK
เพิ่มความเร็วการแสดงผล Taskbar Thumbnails ให้เร็วขึ้น
Start > พิม Regedit
HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Mouse
ด้านขวา หา MouseHoverTime ดับเบิลคลิก แก้เป็น 0 ซะ

สร้าง New Folder แบบไว

กด ctrl+shift+n ครับ

ClearType ปรับหรือยัง

ใน win 7 ปรับง่ายดีครับ เพราะมันทำแบบ wizard แบบ step by step
กด start > พิม Cleartype กด enter

ปรับตามแบบที่คุณเลือก
ปรับ taskbar ให้เหมือนกับ vista

บางคนยังไม่คุ้นกะ win7 ปรับได้โดย

คลิกขวา taskbar > propoties
แถว taskbar ตรง taskbar buttons: เปลื่ยนเป็น Combine when taskbar is full > apply >OK
auto-login

start > พิม netplwiz

ที่หน้าต่าง User Accounts ให้เลือก User ที่จะทำ Auto Login

ตีกเอาเครื่องหมายออกจาก

Users must enter a user name and password to use this computer คลิก Apply

จะ มีหน้าต่าง automatically Log On มาให้คุณกรอก Password เมื่อกรอกแล้วให้คลิก OK แล้ว Restart เคริ่อง เมื่อเครื่องบูตมาก็จะไม่มีหน้า Login อีก
สร้างปุ่ม shut down , restart ง่ายๆ

คลิกขวาเดสท๊อป >new > shortcut

ใส่

shutdown
Shutdown.exe -s -t 00restart
Shutdown.exe -r -t 00


LocKRundll32.exe User32.dll,LockWorkStationHibernate
rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState


sleep
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0

วีธีประหยัดไฟ

start > shut down

ถ้าอยากประหยัดไฟก็ปิดเครื่องซะครับ ^^


ถ้ามีความรู้ดี ๆ จะมาแบ่งปันนะจ๊ะ


3hOw.THD

___

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น